Ghosts of the Workhouse

Ghosts of the Workhouse
  • Click to enlarge

£12.00


Product Information
Specification

GHOSTS OF THE WORKHOUSE / Ysbrydion Y Wyrcws

 "Ghosts of the Workhouse" is a bilingual DVD available for sale from Noochoon in support of the Llanfyllin Dolydd Building Preservation Trust. Order online or buy it when you come.

CONTENTS: CYNNWYS:
* ENGLISH VERSION FILM : FERSIWN SAESNEG FFILM
*  WELSH VERSION FILM : FERSIWN GYMRAEG FFILM
* HISTORY CENTRE OPENING FILM : CANOLFAN HANES FFILM AGORIADOL
* ENGLISH TRAILER : RHAGLUN SAESNEG
* PHOTO GALLERY :ORIEL FFOTOGRAFFAU
* SLIDE SHOW / HISTORICAL  DOCUMENTS :SIOE SLEIDIAU / DOGFENNAU HANESYDDOL

'Ghosts of the Workhouse' is a 30-minute dramatised documentary. The audience is guided through the Workhouse by
the ghost of its first Master, William Jones, played by Tom Morris  of Llanrhaeadr.  Haunted himself by memories from his past,
he leads us through the building and introduces us to other ghosts: both adults and children.

All are played by people from the Cain or Tanat Valleys and the film was made by Beehouse Films, based on the Workhouse site
at Y Dolydd, with Philip Lane as Director of Photography and Editor.   The Director is Grace Goulding.  John Hainsworth produced the film
on behalf of the Llanfyllin Dolydd Building Preservation Trust and wrote the screenplay.  

Ffilm ddogfen 30 munud ar ffurf drama yw ‘Ysbrydion y Wyrcws’. Mae’r gynulleidfa’n cael ei thywys trwy’r Wyrcws gan ysbryd ei Feistr cyntaf,
William Jones, sy’n cael ei chwarae gan Tom Morris o Lanrhaeadr.  Gyda’i atgofion o’i orffennol ei hun yn ei blagio, mae’n ein tywys trwy’r
adeilad ac yn ein cyflwyno i ysbrydion eraill: yn oedolion ac yn blant.

Pobl o Ddyffryn Cain neu Ddyffryn Tanat sy’n chwarae pob un o’r cymeriadau, a gwnaed y ffilm gan Beehouse Films ar safle’r Wyrcws yn y
Dolydd, gyda Philip Lane fel Cyfarwyddwr Ffotograffiaeth a Golygydd.  Grace Goulding yw’r Cyfarwyddwr.  Fe gynhyrchodd John Hainsworth y
ffilm ar ran Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeilad y Dolydd Llanfyllin ac ef wnaeth ysgrifennu sgript y ffilm. 


Written and Produced by John Hainsworth
Directed by Grace Goulding
Director of Photography for Beehouse Films - Philip Lane

BEEHOUSE FILMS


Copyright: All rights reserved 2016, Llanfyllin Dolydd Building Preservation Trust and Beehouse Films.

Product CodeNOOCH105DVD
ConditionNew
Weight0.075kg
This field is required.
Top

Image (kindly provided) by Mike Winkelmann

Copyright © 2020 www.noochoon.com. All Rights Reserved